W nowy rok wkroczyliśmy pełni energii! Po udanym 2022 czas na podsumowanie naszych działań CSR-owych. Przypominamy, że CSR (ang. corporate social responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 

 

Poniżej prezentujemy nasze minipodsumowanie i zachęcamy innych do angażowania się we wspierane przez nas akcje! Mamy nadzieję, że w 2023 uda nam się zaangażować w jeszcze większa ilość projektów prospołecznych i prośrodowiskowych!

  1. Współfinansowanie z powiatem lwóweckim budowy drogi powiatowej Krobica – Przecznica.
  2. Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci będących pod opieką Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju.
  3. Aktywne wsparcie zbiórki zorganizowanej przez portal Pomagam.pl #SolidarniZUkrainą.
  4. Przeprowadzenie konkursu na Facebooku promującego piękne izerskie miejsca.
  5. Stworzenie darmowych kalendarzy na rok 2023 promujących region.
  6. Stworzenie (już drugiej!) książeczki edukacyjnej dla dzieci „Las to mój dom”, którą otrzymały okoliczne szkoły i ośrodki wychowawczo-edukacyjne.
  7. Przekazanie fantów na Piknik Kasztelański z okazji 780-lecia Gminy Stara Kamienica, z którego dochód został przeznaczony na cele charytatywne.
  8. Zaangażowanie naszych pracowników podczas Światowego Dnia Sprzątania Świata w sprzątanie okolicznego lasu.

Dziękujemy całemu zespołowi Pri-Bazalt Rekultywacja, bez których te wszystkie akcje by się nie udały!