Końcówka roku i początek kolejnego to czas podsumowań i wyznaczania nowych celów – finansowych, operacyjnych, ale również i CSR-owych. CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jak co roku i w 2021 udało nam się wielokrotnie zaangażować w działania na rzecz lokalnej społeczności. Z dumą prezentujemy nasze podsumowanie i zachęcamy innych do angażowania się we wspierane przez nas akcje!

 

  1. Pomoc dla Pogorzelców z Rębiszowa – darowizna na rzecz materiałów na pokrycie dachowe.
  2. Pomoc dla Pogorzelców z Domu Dziecka – darowizna oraz przekazanie voucherów na kruszywa i transport, które licytowano podczas festynu charytatywnego w Starej Kamienicy.
  3. Darowizna na rzecz remontu dachu w Kościele.
  4. Wsparcie akcji – „Walczymy dla Stasia MSWM” – zakup materaców na wydarzenie, podczas którego odbyła się zbiórka.
  5. Darowizna na rzecz Karola na zakup wózka. Zachęcamy do wspierania zrzutki: https://zrzutka.pl/t67ayk.
  6. Darowizna na rzecz zakupu odzieży sportowej dla Drużyny Młodzików i Trampkarzy.
  7. Zakup czytnika i kodów kreskowych do biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Rębiszowie.
  8. Kampania „Akcja segregacja” – rozpowszechnienie autorskich książeczek edukacyjnych w szkołach i przedszkolach w okolicznych gminach.

 

Cieszymy się, że nasz zespół angażuje się w akcje pomocowe i że możemy udzielać się na rzecz lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że rok 2022 również upłynie nam pod znakiem CSR i będziemy mogli zaangażować się w wiele projektów edukacyjnych, proekologicznych oraz charytatywnych. Tym samym, zachęcamy do tego samego inne okoliczne biznesy!

Szczęśliwego nowego roku 2022!