Spedycja

Rekultywacja

Sprzedaż kruszyw

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Oferta przyjęcia odpadów

PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o. o. realizuje prace rekultywacyjne, wykorzystując do tego materiały odpadowe możliwe do zastosowania w procesie odzysku R5:

Opis odpadu Kod odpadu
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01*
gruz ceglany 17 01 02*
gleba i ziemia w tym zakmienie inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04*
wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowalna (po przeróbce termicznej) 10 12 02
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 ex 17 01 07

Zasady przekazania materiałów odpadowych:

  • posiadacz odpadu lub transportujący odpad może dokonać przekazania wyłącznie z kartą przekazania odpadu
  • odpady przyjmujemy w cenie 10 zł/t netto, mieszkańcy Gminy Mirsk – 8 zł/t netto (VAT 8%)

Zapraszamy do współpracy!


PRI-BAZALT Rekultywacja sp. z o. o.

Rębiszów 200, 59-630 Mirsk

tel: (75)7839158

rekultywacja@pribazalt.pl

Pomoże nam w skontaktowaniu się z Tobą
Przyjmowanie odpadów neutralnych w Mirsku Rębiszów
Odnawianie terenów zdegradowanych przez człowieka PRIBAZALT
Przywracanie wartości glebowych terenów pokopalnianych wyrobisko PRIBAZALT