Czy wiesz, że gruz budowlany i inne pozostałości po remoncie, takie jak kafle i tynki to odpad? W obecnych czasach niestety nie wszyscy są tego świadomi. Co więcej, większość z odpadów pobudowlanych nie kwalifikuje się do odpadów komunalnych i umieszczenie ich w pojemnikach na śmieci zmieszane, plastik i metale czy w jakimkolwiek innym pojemniku na śmieci komunalne, jest nielegalne i może się wiązać z wysoką karą grzywny.

Co w takim razie robić z odpadami poremontowymi?

Możliwości jest kilka. Taki odpad można za opłatą przetransportować na składowisko śmieci lub zamówić odbiór odpadów budowlanych przez gminę. Istnieje również możliwość zamówienia kontenera lub tzw. big baga (dużej torby na gruz). Korzystając z usług firm oferujących odbiór takich kontenerów lub big bagów, należy jednak dokładnie je sprawdzić i upewnić się, że nasze odpady nie wylądują w lesie lub na pobliskich łąkach, gdzie będą stanowić zagrożenie dla środowiska i zwierząt.

Kolejną możliwością walki z zaśmieceniem naszej gminy odpadami pobudowlanymi jest przywiezienie ich na teren naszego zakładu. W PRI-BAZALT Rekultywacja przyjmujemy bezpieczne, niepalne i obojętne dla środowiska odpady budowlane, które odpowiednio wykorzystane stają się materiałem pozwalającym na przywrócenie dawnego stanu przyrodniczego na terenie byłego wyrobiska. Materiały wykorzystywane w procesie odzysku odpadów R5 są następnie przykrywane warstwą biologiczną (glebą i roślinami), która pozwala nam stworzyć na tym terenie piękną izerską łąkę.

Wyczyszczone i zgodne z klasyfikacją materiały przyjmujemy w cenie 10 zł/t netto, a mieszkańcy Gminy Mirsk mogą oddać je uiszczając opłatę 8 zł/t netto (VAT 8%).

Przyjmujemy takie odpady jak:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01)
  • gruz ceglany (17 01 02)
  • gleba i ziemia w tym kamienie (17 05 04) inne niż wymienione w 17 05 03
  • wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana po przeróbce termicznej (10 12 08)
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ( 17 01 07) inne niż wymienione w 17 01 06