sprzedaż kruszyw

Rekultywacja terenu

Profesjonalna spedycja

Rekultywacja

PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o. o. realizuje prace związane z rekultywacją wyrobisk. Obecnie prowadzimy rekultywacje wyrobiska „Rębiszów” o łącznej pow. 13,6 ha znajdującego się w gminie Mirsk w miejscowości Rębiszów.

Rekultywacja prowadzona jest w kierunku rolnym z zastosowaniem odpadów inertnych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami ) w procesie R5 ( proces odzysku ).

Do przeprowadzenia rekultywacji terenów zdegradowanych m.in. działalnością górniczą zobowiązany jest przedsiębiorca na podstawie Ustawy z dn. 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rekultywacja obszarów pogórniczych z jednej strony zrekompensuje niekorzystne zmiany spowodowane działalnością wydobywczą a z drugiej będzie początkiem nowego, bardziej atrakcyjnego zagospodarowania terenu np. w kierunku turystycznym i rekreacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

  • – wykaz przyjmowanych odpadów na podstawie decyzji
  • – karta przekazania odpadów
  • – zasady przyjmowania odpadów

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów zawartych w „Wykazie przyjmowanych odpadów” zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 75 78 39 158 lub na adres e-mail: rekultywacja@pribazalt.pl