sprzedaż kruszyw

Rekultywacja terenu

Profesjonalna spedycja

Oferta

OFERTA

PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że posiada w ofercie kruszywa bazaltowe w różnych asortymentach. Poniżej przedstawiamy zestawienie asortymentowe oferowanych kruszyw.

asortyment

kruszywo bazaltowe 4/31,5 mm
kruszywo bazaltowe 31,5/63 mm
kruszywo bazaltowe 0/31,5 mm
kruszywo bazaltowe 0/63 mm
kruszywo bazaltowe 0/5 mm nienormowane
kruszywo bazaltowe 2/5 mm płukane
kruszywo bazaltowe 2/5 mm ( niepłukane )
rumosz skalny

- przy większych odbiorach możliwość negocjacji ceny

- organizujemy dostawy/odbiory transportem samochodowym ( za dodatkową opłatą )

- terminy płatności do uzgodnienia

- wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: rekultywacja@pribazalt.pl lub pod numer telefonu 75 78 39 158

- oferta ważna do 31.12.2019 r.

Zapraszamy również do współpracy również w zakresie przekazywania materiałów odpadowych, które są wykorzystywane przez nasze przedsiębiorstwo w procesie rekultywacji terenów. Poniżej przedstawiamy wykaz materiałów odpadowych możliwych do zastosowania w rekultywacji:

Nazwa odpadu Kod odpadu Opis
Odpadu betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01* Czysty beton lub gruz betonowy z remontu budynków, chodników, wyburzeń
Gruz ceglany 17 01 02* Czysty gruz ceglany z wyburzeń i remontów
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04* Ziemia z wykopów i remontów np. dróg
Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02 Odpady z ogródków i parków
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana ( po przeróbce termicznej ) 10 12 08 Wyroby ceramiczne bezpośrednio po procesie produkcji – wybrakowane.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 ex 17 01 07 Odpady mogą zawierać: ceramikę (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne), elementy armatury, kawałki tynku. Gruz zmieszany nie może zawierać: odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach, wykładzin i dywanów
Zasady przekazania materiałów odpadowych: - posiadacz odpadu lub transportujący odpad może dokonać przekazania wyłącznie z wypełnioną kartą odpadu ( wzór w załączeniu ). - warunki handlowe tj. opłata za przyjęcie odpadu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie. *Osoby fizyczne przekazujące odpady w ilości d 5 ton rocznie nie muszą przekazywać odpadu wraz z kartą odpadów. Wszelkie pytania w zakresie współpracy przy przekazywaniu odpadów prosimy kierować na adres e-mail: rekultywacja @pribazalt.pl lub pod numer telefonu 75 78 39 158.

Zapraszamy do współpracy.